Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Övriga möjligheter till deltid

Deltidsarbete – övriga möjligheter

Om man vill arbeta deltid men inte kan göra det med stöd av Föräldraledighetslagen eller Studieledighetslagen, så är det upp till arbetsgivaren att bevilja detta. Då måste man alltså komma överens med sin arbetsgivare om att gå ner i arbetstid.

En sådan överenskommelse kan vara att man går ner i arbetstid permanent (vilket innebär att man i så fall inte längre har någon heltidstjänst i botten och därmed inte heller sedan har någon laglig rätt att gå upp i arbetstid igen). Men det kan också vara en överenskommelse om att gå ner i arbetstid under en tidsbegränsat överenskommen period.

En sådan överenskommelse bör vara skriftlig för att undvika framtida tolkningsproblem kring ledigheten. Såväl ledighetens längd och förläggning bör vara överenskommen i förväg.

Förläggning av överenskommelse av deltid

Eftersom det i det här fallet inte finns någon lag som ger medarbetaren rätt att gå ner i arbetstid så finns det heller inga regler för hur en förläggning av deltiden ska ske i detta fall. Det måste helt enkelt överenskommas i förväg. Det är alltid bra, både för arbetsgivare och arbetstagare att ha en sådan överenskommelse i skriftlig form, då det minskar risken för framtida tvister.

freeimage-6102586-web

 

Avbryta överenskommelse om deltid i förtid

Eftersom det i det här fallet inte finns någon lag som ger medarbetaren rätt att gå ner i arbetstid så finns det heller inga regler kring en förtida återgång till heltid. Även detta bör man reglera i förväg.  Även detta bör man ha en skriftlig överenskommelse om för att undvika tvister kring vad som ska gälla i en sådan situation.