Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Deltid vid föräldraledighet

Rätt till deltidsarbete i samband med föräldraledighet

Förutom att vara helt föräldraledig så har man också rätt att arbeta deltid när man har barn. Rätten att arbeta deltid i samband med föräldraskap regleras i Föräldraledighetslagen kan delas upp i två delar:

1) Om man har barn under 8 år (eller som inte avslutat sitt första skolår) har man rätt att gå ner till som mest 75% av en heltidstjänst. Man kan alltså välja själv hur många procent av sin ordinarie arbetstid som man vill gå ner. I det här fallet gäller rätten att gå ner till som mest 75% av en heltidsanställning oavsett om man har dagar föräldrapenning kvar eller inte.

2) Upp till dess barnet är 18 månader så får man ta ut föräldraledighet oavsett om man tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan eller inte. Efter det att barnet är 18 månader har man som förälder rätt att arbeta deltid i motsvarande omfattning som man tar ut föräldrapenning. Man kan t ex ta ut föräldrapenning på 12,5%, 25%, 50% eller 75% och har då rätt att gå ner i arbetstid i motsvarande omfattning.

Utöver ovanstående skäl så har man även rätt att arbeta deltid under graviditeten om det finns risker i arbetsmiljön för gravida eller om arbetet är för tungt och fysiskt krävande och din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Graviditetspenning kan man få på 25%, 50% eller 75%, d v s man måste alltså gå ner minst en fjärdedel i tjänst.

Förläggning av föräldraledighet på deltid

Förläggning av föräldraledighet ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Kommer man inte överens så är det arbetstagarens önskemål om förläggning och schema som ska gälla. Undantaget är om arbetsgivaren kan hävda att det önskade deltidsschemat medför en påtaglig störning för verksamheten.

father-656734_640

 

Avbryta föräldraledighet i förtid

Om man vill avbryta sin påbörjade föräldraledighet och gå upp i arbetstid till heltid igen ska man snarast möjligt underrätta sin arbetsgivare om det. Om föräldraledigheten var tänkt att pågå i längre än en månad så har företaget möjlighet att skjuta fram återgången i högst en månad, från det man mottagit besked om att medarbetaren vill avbryta sin föräldraledighet i förtid.