Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Deltid vid studier

Rätt till deltidsarbete i samband med studieledighet

Studieledighetslagen är en generös lag skriven till den anställdes fördel. Grundkravet är dock att man måste ha varit anställd på företaget i minst sex månader (eller minst tolv månader under de senaste två åren) för att kunna få rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren har förvisso rätt att skjuta upp ledigheten i upp till sex månader, men förutom det så har man rätt till behövlig ledighet för att delta i utbildning. Rena självstudier omfattas dock inte av Studieledighetslagen.

Det här innebär att man som anställd kan begära ledighet för studier såväl på heltid som på deltid. Man kan alltså söka studieledighet för flera år i taget, för en termin i taget eller för någon enstaka timme i veckan, för att t ex delta på en kvällskurs. Det är alltså i princip den anställde själv som avgör vad som är behövlig ledighet.

Förläggning av studieledighet på deltid

Som nämns ovan så är det alltså arbetstagaren som avgör när denne vill vara studieledig. Däremot kan alltså arbetsgivaren välja att skjuta upp ledigheten för utbildning i upp till sex månader i det fall det skapar problem för verksamheten, så att företaget har möjlighet att planera för medarbetarens frånvaro.

Man kan också arbeta under lov och ferier under sin utbildning. Det är ingen rättighet, om man
begär studieledighet för flera år i taget, men man kan komma överens med sin arbetsgivare om detta i samband med att man söker studieledighet. Ett annat sätt är att redan från början begära studieledighet terminsvis, men att då lämna in ansökan för samtliga terminer redan från början.

books-690219_640

 

Avbryta studieledighet i förtid

Om man vill avbryta sin utbildning och återgå i tjänst eller till heltidstjänst igen ska man snarast möjligt underrätta sin arbetsgivare om det. Om man varit studieledig i kortare tid än ett år så har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp återgången till tjänst igen med max två veckor. Har studieledigheten pågått i mer än ett år så kan arbetsgivaren skjuta upp återgången i en månad.