Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Möjligheter till deltidsarbete

Att arbeta deltid innebär som framgår av namnet att man inte arbetar heltid. Det kan t ex ske antingen genom att man arbetar ett färre antal dagar i veckan eller genom att man arbetar alla dagar i veckan, men inte fulla dagar.

Förutom att söka en rent deltidsjobb så kan man vid föräldraledighet respektive studier gå ner i arbetstid och arbeta deltid.

Läs mer under respektive menyval.
hammer-802303_640