Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Ekonomi vid deltidsarbete

Naturligtvis så blir lönen lägre när man går ner i arbetstid och arbetar deltid. Men lönen i sin tur påverkar också andra ersättningar såsom pension, föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa.

Observera att detta endast är en översiktlig bild över hur din ekonomi kan påverkas av att arbeta deltid. Läs vidare genom att klicka på länkarna under respektive rubrik för att få mer detaljerad information.

Pension vid deltidsarbete

Den allmänna pensionen (statliga pensionen) tjänas in genom att avsättningar görs från de arbetsinkomster man haft under hela sitt yrkesverksamma liv. Idag är avsättningen 18,5% av den årliga inkomsten (lön och skattepliktiga ersättningar).

Många arbetstagare har även en tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren avsätter en viss procent av medarbetarens lön till framtida pension. Normalt är avsättningen ca 4-5% av lönen.

Om man arbetar deltid under några år av sitt yrkesverksamma liv påverkar det inte pensionen särskilt mycket, men om man gör det under en längre tid så får det större konsekvenser. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du göra en prognos över hela din framtida pension.

Sjukpenning vid deltidsarbete

Sjukpenningen bestäms av den sjukpenninggrundande inkomsten och räknas fram utifrån den årliga arbetsinkomsten. En lägre årsinkomst till följd av deltidsarbete innebär därmed normalt att den sjukpenninggrundande inkomsten blir lägre. Läs mer på Försäkringskassans hemsida om sjukpenning.

pig-632116_640

 

Föräldrapenning vid deltidsarbete

Föräldrapenningen finns på tre nivåer; sjukpenningnivå, grundnivå och lägstanivå. Föräldrapenningen på sjukpenningsnivå är ca 80% av inkomsten. En lägre årsinkomst till följd av deltidsarbete innebär normalt att föräldrapenningen på sjukpenningsnivå blir lägre. Läs mer på Försäkringskassans hemsida om föräldrapenning.

A-kassa vid deltidsarbete

A-kassersättningen kallas för dagpenning och bestäms utifrån den genomsnittliga månadsinkomsten man haft under de tolv månader som föregick arbetslösheten. Dagpenningen är 80% av lönen upp till lönetaket 18.700 kr/mån. Om man har haft sjukpenning eller föräldrapenning får detta räknas med i den genomsnittliga månadsinkomsten förutsatt att man arbetat minst 80 timmar samma månad. Läs mer i Lagen om arbetslöshetsersättning.

OBS! Lagar och regler kan förändras. Kontrollera alltid med respektive instans för att få aktuellt regelverk samt fördjupad information.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*