Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Deltidsarbete & A-kassa

Idag finns det i Lagen om arbetslöshetsförsäkring vissa begränsningsregler för möjligheten att få arbetslöshetsersättning när man arbetar deltid, vilket innebär att man inte kan arbeta deltid hur länge som helst och samtidigt uppbära a-kassersättning.


Vad innebär det att vara deltidsarbetslös?

Att vara deltidsarbetslös innebär att man arbetar deltid och samtidigt uppbär ersättning från en arbetslöshetskassa. Man kan också benämna det som att ha ett extraarbete. Det kan bestå i att man t ex arbetar tre dagar på heltid av fem möjliga arbetsdagar under en vecka, att man arbetar en viss deltidsprocent men samtliga arbetsdagar under en vecka, eller att man endast arbetar några strötimmar extra under en arbetsvecka.

75-dagarsregeln

75-dagarsregeln är en benämning av det totala antalet ersättningsdagar från a-kassa som man kan erhålla i samband med deltidsarbete under en och samma ersättningsperiod. Normalt har man 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod (450 ersättningsdagar om du har hemmavarande barn under 18 år), men i samband med deltidsarbete är ersättningen från arbetslöshetskassan dock begränsad till 75 dagar under en och samma ersättningsperiod. Resterande dagar av ersättningsperioden (d v s skillnaden mellan 300/450 dagar och 75 dagar) kan man endast utnyttja för de veckor där man inte arbetat över huvud taget.

75-dagarsregeln gäller oavsett om det är en tillsvidareanställning (s k fast anställning) på deltid eller om man arbetar extra några timmar i veckan under sin arbetslöshet. Anställningsformen eller arbetets varaktighet har alltså ingen betydelse i det sammanhanget.

a-kassa deltidsjobb

 

Vad händer när ersättningsdagarna tar slut?

När man erhållit 75 dagars a-kasseersättning kan man inte längre få ersättning under de veckor som man inte är helt arbetslös. En undantagsregel är om man har hemmavarande barn under 18 år, då man kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

I vissa fall kan man dock få ersättning på heltid om man säger upp sig och slutar på sin deltidsanställning, detta utan att bli avstängd från ersättning. Det gäller om inkomsten från deltidsarbetet understiger ersättningen som man skulle få från a-kassan. Om inkomsten från a-kassan skulle bli 15.000 kr/mån och ersättningen från deltidsarbetet är 16.000 kr/mån så överstiger ersättningen från deltidsarbetet inkomsten från a-kassan, och då är det inte ett giltigt skäl till att säga upp sig från sin deltidsanställning. Hade förhållandet varit tvärtom hade det å andra sidan varit ett giltigt skäl till att säga upp sig från sin deltidsanställning.

OBS! Lagar och regler kan förändras. Kontrollera alltid med din a-kassa för att få aktuellt regelverk samt fördjupad information.